Persondataloven

Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018 og har betydning for virksomheder og foreninger– også for Nyborg Familie & Firma Sport. (NFFS)

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI, som venligst har ladet Dansk Firmaidrætsforbund tilpasse dette, og firmaidrættens termer er hermed indarbejdet.

Bilagene er bearbejdet så vi kan opfylde lovgivningens krav om behandling af persondata.

 

Nyborg den 23. maj 2018

Med venlig hilsen

Jørgen Andersen

Formand NFFS