Et år fyldt med aktivitet
Nyborg Familie & Firma Sport, Nyborg Idræts- og Fritidscenter og Dansk Firmaidræt er gået
sammen i et partnerskab. Vi vil sætte bevægelse i arbejdspladserne i Nyborg Kommune – og vi
håber, at I vil være med!
 
Vi kalder det ”Zonen”. Og vi er jeres nye leverandør af aktive oplevelser. Events, aktiviteter og
arrangementer, hvor vi dyrker kollegasammenholdet og styrker de sociale bånd på arbejdspladsen
– med smil, sved og sjov konkurrence.
 
Når I klikker herunder, finder I et årshjul, vi har udviklet i samarbejde med en række lokale
arbejdspladser. Når I er en del af Zonen får I adgang til aktiviteter året rundt. Nogle foregår ude på
jeres arbejdsplads – andre i og omkring Idrætscenteret.
I køber pakken til en samlet pris pr. medarbejder. Og sådan en sund investering i det gode
kollegaskab koster 200 kr. pr. medarbejder for et år. …-jeps: Det er 16,6 kr. om måneden pr.
medarbejder.
Herefter kan I frit vælge, hvad I vil deltage i. Nogle, vil deltage i det hele – andre vælger nogle
aktiviteter. Vi har sat prisen efter, at I får noget for investeringen – uanset hvad. Det kan vi, fordi
Zonen er båret af frivilligt engagement. Og fordi, vi vil have mange med i den aktive bevægelse i
Nyborg.
Tag et kig! Vi håber, I vil være med.
 
Hep, hop og highfives fra
Zonen i Nyborg

Hvad er Zonen?
Benny Brunse Andersen
Menigt medlem / Udvalgsformand Fodbold og Floorball

Tilmelding Zonen


Tilmelding til Zonen for ansatte ved Nyborg kommune

De første 100 pladser er gratis - efter "Først til mølle-princippet"


Tilmeld dig til målstregen og vælg to aktiviteter du gerne vil deltage i